Вітання

Голови Вінницької обласної Ради

Свитка Сергія Михайловича

Бюджет 2014

Завантажити (Рішення №669)

УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ № 669

1 лютого 2014 р.                                                          21 сесія 6 скликання

Про обласний бюджет на 2014 рік

         Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання обласної державної адміністрації і висновки постійної комісії обласної Ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, обласна Рада ВИРІШИЛА:

       

1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2014 рік у сумі 4.466.243,340 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 4.346.253,200 тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету у сумі 119.990,140 тис.грн., з них бюджет розвитку у сумі 50,000 тис.грн. (згідно із додатком 1 до рішення).

 

         2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2014 рік у сумі 4.462.438,450 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 4.314.556,000 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 147.882,450 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (згідно із додатком 2 до рішення) та головними розпорядниками коштів (згідно із додатком 3 до рішення).

 

                3. Установити профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 27.897,200 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (згідно із додатком 6 до рішення).

        

         4. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 27.897,200 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (згідно із додатком 6 до рішення).

 

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів обласного бюджету у сумі 100,000 тис.грн.

 

         6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів, що передаються із загального фонду обласного бюджету до місцевих бюджетів області у 2014 році (згідно із додатком 4 до рішення):

        

- додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 30.189,800 тис.грн.;

 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 1.822.943,200 тис.грн.;

 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 236.577,300 тис.грн.;

 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг  тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 66.241,400 тис.грн.;

 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 60.185,200 тис.грн.;

 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 24.888,200 тис.грн.;

 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою – 4.061,500 тис.грн.;

 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів – 23.000,700 тис.грн.;

 

- субвенція з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій  та інвалідів війни – 1.220,900 тис.грн.;

 

- субвенція з обласного бюджету для надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 47.362,400 тис.грн.;

 

- субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 3.155,900 тис. грн.;

 

- субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам за придбання бензину, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп – 853,400 тис.грн.;

 

 

- субвенція з обласного бюджету на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів – 167.033,400тис.грн.;

 

- субвенція з обласного бюджету на надання фінансової підтримка «КП Аеропорт Вінниця»  - 1.000,000 тис.грн.

        

7. Затвердити на 2014 рік:

 

- обсяги повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 1.316,500 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду у сумі 1.316,500 тис.грн.;

 

- обсяги надання кредитів з обласного бюджету у сумі 3.804,890 тис.грн., у тому числі надання кредитів за рахунок коштів загального фонду у сумі 3.800,000 тис.грн., за рахунок повернення кредитів у сумі 1.316,500 тис.грн., за рахунок відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, у сумі 4,890 тис.грн. (згідно із додатком 5 до рішення).

 

          8. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (згідно із додатком 7 до рішення).

 

9. Установити розмір резервного фонду обласного бюджету на 2014 рік у сумі 3.358,000 тис.грн.

 

         10. Визначити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2014 рік:

 

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- трансферти населенню;

- трансферти місцевим бюджетам;

- підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації;

- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

- видатки загального фонду на охорону здоров'я.

 

11. Надати право Департаменту фінансів обласної державної адміністрації на конкурсній основі розміщувати тимчасово вільні кошти загального та спеціального фондів обласного бюджету на депозитних рахунках державних та комерційних банків за погодженням з постійною комісією обласної Ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

12. Розпорядникам коштів обласного бюджету:

-  забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами на заходи з енергозбереження в обсязі не менше 1% загального обсягу фінансування відповідної галузі;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

- заборонити прийняття рішень про збільшення мережі бюджетних закладів та чисельності працівників бюджетних установ.

 

         13. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних програм (згідно із додатком 8 до рішення).

 

         14. Встановити, що за рахунок коштів обласного бюджету здійснюється фінансування свят, святкових заходів, визначних та пам’ятних дат загальнодержавного значення.

 

         15. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету до 1 березня 2014 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

        

         16. Рекомендувати міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на захищені статті видатків та розробити аналогічні заходи із впровадження енергозберігаючих технологій та економного використання енергоресурсів. Привести показники по мережі, мережі та контингентах у відповідність до передбачених обсягів призначень у відповідних бюджетах на їх утримання.

 

17. Дозволити обласній державній адміністрації отримувати в органах Державної казначейської служби України короткотермінові позики для покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду, а в разі невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2014 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, – середньострокові безвідсоткові позики на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

 

         18. Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» звільнити управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області від сплати частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році.  

 

19. Рекомендувати розпорядникам коштів обласного бюджету:

 

- здійснювати технічний нагляд за проведенням робіт з енергозбереження, тепло-, водопостачання, водовідведення та інших, пов’язаних з комунальною інфраструктурою, а також будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, що здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету, через Вінницьку обласну комунальну установу «Служба технічного нагляду за об’єктами житлово-комунального господарства»;

 

- здійснювати технічний нагляд за проведенням будівельних робіт, реконструкцією та капітальним ремонтом об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області, що здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету, через управління капітального будівництва облдержадміністрації.

 

20. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20 з урахуванням змін, на підставі укладених протоколів надати право обласній державній адміністрації здійснювати централізовані розрахунки за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та  житлових субсидій на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот та компенсацій на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.

 

21. Відповідно до пункту 2 частини другої статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановити, що розроблення Порядку планування і фінансування природоохоронних заходів та розподіл коштів обласного бюджету, що надходять до цільового фонду спеціального фонду обласного бюджету з охорони навколишнього природного середовища, здійснюється обласною державною адміністрацією за погодженням з постійними комісіями обласної Ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів та з питань охорони довкілля, раціонального використання надр.

 

22. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України, надати право обласній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної Ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, з наступним затвердженням рішенням сесії обласної Ради, здійснювати у міжсесійний період:

- зарахування, розподіл і перерозподіл субвенцій та додаткових дотацій з державного та місцевих бюджетів і вносити відповідні зміни до обласного бюджету.

        

23. Установити, що в 2014 році орендна плата бюджетних установ за оренду майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад Вінницької області, спрямовується:

 

- 50 відсотків – до загального фонду обласного бюджету;

- 50 відсотків – до спеціального фонду обласного бюджету (балансоутримувачу).

Встановити, що в 2014 році орендна плата за майно спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області, що знаходиться на балансі Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, управління цивільного захисту облдержадміністрації, зараховується в розмірі 100 відсотків балансоутримувачу.

 

 

24. На виконання вимог основних нормативних актів, що регламентують застосування програмно-цільового методу, затвердити обсяг видатків обласного бюджету за головними розпорядниками коштів за програмно-цільовим методом бюджетування (згідно із додатком 3.1 до рішення).

 

25. Встановити у 2014 році відшкодування вартості обслуговування службового автотранспорту обласному комунальному підприємству «Автобаза обласної Ради» відповідно до калькуляції, затвердженої головами обласної Ради та обласної державної адміністрації:

- відшкодування одного кілометра пробігу легкового автомобіля – 13%,

- відшкодування однієї години користування (експлуатації) легкового автомобіля – 9%.

 

26. Встановити, що в 2014 році розподіл коштів обласного дорожнього фонду та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах здійснюється обласною державною адміністрацією відповідно до затвердженого обласною державною адміністрацією порядку та постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року №52 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» за погодженням з постійною комісією обласної Ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

27. З метою реалізації проекту Світового Банку з підтримки реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій області в частині профілактики, діагностики та лікування серцево-судинної патології у населення Вінницької області, у загальному обсязі коштів субвенції з обласного бюджету міському бюджету м.Вінниці передбачені цільові видатки міській клінічній лікарні №1 у розмірі 2.000,000 тис.грн. на профілактику, діагностику та лікування серцево-судинної патології населенню області, використання яких здійснювати за окремим Порядком, розробленим та затвердженим Департаментом охорони здоров’я та курортів обласної державної адміністрації.

 

28. У загальному обсязі субвенції з обласного бюджету районному бюджету Немирівського району та міському бюджету м.Ладижина передбачені цільові видатки для забезпечення додаткових виплат медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» у відповідних сумах – 162,100 тис.грн. та 168,300 тис.грн.

 

29. На виконання пункту 9 частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу України затвердити Порядок та норматив відрахування до загального фонду обласного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до обласної комунальної власності, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році (згідно із додатком 9 до рішення).

 

30. Передбачити Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації кошти в сумі 1.500,000 тис.грн. на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин.

 

31. Доручити обласній державній адміністрації за погодженням з постійними комісіями обласної Ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів та з питань будівництва, розвитку населених пунктів та територій розробити і затвердити порядок використання коштів обласного бюджету, що передбачаються на виконання заходів, зазначених в Обласній програмі «Питна вода» на 2008-2020 роки та вносити зміни до обласного бюджету, що стосуються зазначених видатків між головними розпорядниками коштів та місцевими бюджетами області.

 

32. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Копачевський М.А.) здійснити оприлюднення на сайті Департаменту фінансів; Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації (Василюк С.М.) здійснити оприлюднення цього рішення в комунальних засобах масової інформації.

 

         33. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

         34. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної Ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Вернигор І.В.).

 

Перший заступник голови

           обласної Ради                                                          Ігор КРЕВСЬКИЙ

 

Логін: *

Пароль: *